Társulatunk beavató színházi programja (2012)

itt: Események,Performances

Mottónk: Ha tantermi előadásunk nyomán a 25 diák közül egy elkezd érdeklődni a progresszív színházi irányok iránt, már nyert ügyünk van.

Célunk: szerény technikai igényű színházi előadást eljuttatni diákokhoz, hogy elősegítsük  a tánc befogadását, hogy ne a prózai színházban szocializálódott elvárásokkal közelítsék meg ezt a nonverbális műfajt.

Beavató programsorozatunk keretében Juhász Kata táncművész, koreográfus  A  rossz tanuló felel című szóló előadásnak tantermi körülmények között történő bemutatása történik budapesti és vidéki városok középiskoláiban.

Beavató előadás "A rossz tanuló felel"

A beavató programunkat 2010. év májusától kezdtük saját erőből, majd NKA és NEFMI támogatással eddig több mint 10 iskolában jártunk és túl vagyunk a 22. előadáson.  Programunk lévén a diákok kíváncsivá, érdeklődővé válnak, megismerhetik a fizikai színház műfajának jellemzőit. A darabot követő feldolgozó beszélgetéseken a két leggyakrabban elhangzó kérdésük: „Hol nézhető az ilyen előadás?”, illetve „Hogyan, hol lehet ezt a műfajt tanulni?”

Előadásunk a tudatos alkotói szándéknak megfelelően már eleve úgy készült, hogy a színházi környezetből kiemelve is játszható legyen: saját specifikus terében, iskolákban osztálytermi körülmények között. A tantermi változat előadásakor az osztálytermet nem alakítjuk át, a padok széthúzásával nem képezünk külön színpadi és nézőteret. Minden mozgás- és táncakció a katedrán, a padsorok között és a padokon történik. Az osztályterem felszerelései (tábla, kréta, tanári asztal stb.) is szerepet kapnak a játékban. Maga az előadás szerkezetében illeszkedik a tanítási órákhoz: becsengetéssel kezdődik és kicsengetéssel ér véget, játékideje 40 perc, így kiválóan beépíthető az iskolák tanrendjébe.  A Karinthy novellára utaló cím nem véletlen, hiszen a kiindulópont közös: kihívják a rossz tanulót felelni. Részben arról szól, hogy egy diák fején milyen gondolatok, képek, érzelmek futnak át, amikor egy ilyen kínos szituációba kerül, de ennél tovább is megy. Azt emeli ki, hogy az ilyen szituációk magára az életre készítenek fel, hiszen az iskolában nem csak a tananyagot tanuljuk meg, de itt szerezzük meg jó esetben azokat a sémákat, mintákat, túlélési stratégiákat is, melyek vezetnek minket későbbi életünkben, kapcsolatainkban.  Az előadás olyan témákat, sőt e korosztály számára gyakran tabukat is érint –olykor szó szerint-, mint az előítéletek, a megfelelni akarás, az önkifejezés, vagy a fizikalitás, a természetes testiség. Ezáltal maga a darab is tanít, mégpedig az új dolgok nyitottan fogadására, a másik megértésére, a másság elfogadására.
Kifejezetten jól illeszkedik az előadás a középiskolás diákok horizontjához. A mindenki számára ismerős téma és drámai alaphelyzet, amelybe –különösen saját iskolai közegükben- a diákoknak könnyű belehelyezkedniük, biztosítja, hogy a fiatalok könnyen involválódjanak a drámai eseményekbe. A darabban használt összetett mozgásnyelv azonban igényel absztrakciós képességeket, illetve a lineáristól eltérő tér-idő kezeléssel kapcsolatosan előzetesen megszerzett „befogadói rutint”. Emiatt a 14 éves kornál idősebb korosztályt választjuk célközönségül.Az előadás köré épülő beavató program 2 tanítási órát vesz igénybe és 3 különálló, de egymásra épülő részből áll:
Minden egyes iskolában, ahová meghívást kaptunk, az előadás előtt tartunk egy előzetes beszélgetést, funkcionálisan: helyzetfelmérést, és előkészítést. Ennek hossza lehet 5-10 perc.  Ez után következik csak az előadás, amely az improvizatív részeknek köszönhetően bizonyos mértékig képes alkalmazkodni az adott osztály vagy közösség felkészültségéhez, amelynek felmérésére az előzetes beszélgetés alkalmával kísérletet teszünk. Az előadást követi a moderátor által vezetett 30-45 perces feldolgozó beszélgetés, ahol a diákok kérdéseket tesznek fel az előadónak artikulálják pozitív és negatív benyomásaikat, kísérletet tesznek a látottak közös értelmezésére fenntartva, sőt kidomborítva annak lehetőségét, hogy az előadást különbözőféleképpen látják, értelmezhetik. Lehetőség van itt minden olyan kérdés tisztázására, ami a fiatalokat foglalkoztatja, és esetleg más keretek között elő sem hoznák.

Előző;:

Következő

XNXX Mobile