AULEA Alkotóműhely: Body Studies 3.0. és Body Building bemutatók a jászberényi Malom Színházban

itt: Események

Február 6-án 18.30.-tól a jászberényi Malom Színházban mutatjuk be az Aulea Alkotóműhely legújabb előadásait: Juhász Kata Body Studies 3.0. és Kulcsár Noémi Body Building című koreográfiáját.

Kulcsár Noémi és Juhász Kata koreográfiái az elmúlt évtizedekben a művészetelméletben megélénkült, a TEST-ről szóló diskurzusba illeszkednek. Anélkül reflektálnak a testben való létezés, a testhez való viszonyunk (Juhász Kata), illetve a test okkal és céllal történő, tehát min

dig is retorizált megmutatásának (Kulcsár Noémi) problémájára, hogy saját „mozgás nyelvéből” kilépnének. Ebben az értelemben mindkét koreográfia egy-egy testtanulmány: más-más összefüggésben teszi vizsgálat tárgyává a testet. Szakít azzal a klasszikus balettben gyökerező hagyománnyal, hogy a testet áttetsző médiumként, a táncost pedig – legalábbis a koreográfia univerzumán belül – a koreográfus intencióját végrehajtó, omnipotens, tökéletes természeti képződményként mutatja fel.


“Az előadások voltaképpen a szemet gyönyörködtető testek és formák precízen és szisztematikusan felépített és kigyakorolt mozgáskombinációkon keresztüli táncszakmai felhasználását tükrözik, amely minden kétséget kizáróan az elégedettség érzésével hagyja távozni a kamaraterem látogatóit.” (Petrova Miroljuba, 7óra7)

BODY BUILDING

Kulcsár Noémi Body Building című darabja a színpadi táncot és annak eszközeit (testek, fények, kosztümök) állítja szembe a testépítés fetisizmusának ugyancsak színpadi eszköztárával. Az előadás azonban nem a testépítésről akar beszélni, sokkal inkább a testKÉP felépítéséről, hiszen a táncban és a testépítő versenyeken egyaránt csak a színpadi eszközökkel megjelenített, paradox módon „ábrázolt” test létezik.

„A test élménye nem záródhat önmagába: saját testemet nem tudom önmagamnak prezentálni, nem tudom maradéktalanul birtokba venni, ebből viszont következik, hogyha kiteszem magam mások tekintetének, akkor eleve mássá válok, mint aki önmagamban lennék.” (Kulcsár Noémi)

“Számunkra a test több,mint szerszám vagy eszköz; ez a mi kifejeződésünk a világban, szándékaink látható formája ”
(Maurice Merleau Ponty)

Táncolják: Bukta Gergő, Fekete Blanka, Horváth Máté, Lázár Eszter,
Zene: montázs
Videó: Biosz
Jelmez, Világítás: Kulcsár Noémi
Koreográfus: Kulcsár Noémi

BODY STUDIES

Juhász Kata body studies 3.0 című koreográfiájában kísérletet tesz a testhez – saját testünkhöz és a másik testéhez – való viszonyaink, valójában sémáink megfogalmazására, azért, hogy ezeket legalább átmenetileg félretegye és utat nyisson egy másik kérdésnek. Szóba hozható-e egyáltalán a test az erotika vagy a betegség-egészség diskurzusán kívül? Többirányú képzettségéből adódóan, orvosként és táncosként is foglalkoztatja, hogy megváltozik-e a testhez való viszonyunk, felülírhatóak-e a fenti sémáink, ha többet tudunk, beható ismeretekkel rendelkezünk a test működéséről? Közben óhatatlanul szembesül a kérdéssel, hogy képes-e a test „beszélni”sajátmagáról? Lényeges kérdés ez, mert elválaszthatatlan az identitástól és a metafizikától. Amikor a testünkről beszélünk, azt mondjuk, hogy „a lábam”, „a kezem”, vagyis ha a test a birtokunk, akkor hol van az „én”? Vajon mi mindenről kellene lemondanunk ahhoz, hogy betölthessük a testünket?

Táncolják: Bukta Gergő, Horváth Máté, Juhász Kata, Lázár Eszter,
Zene, hang: Kiss László és Andreas Ahlquist
Videó: Karcis Gábor
Jelmez: Poppre Orsolya
Dramaturg: Szabó-Székely Ármin
Koreográfus: Juhász Kata

Előző;:

Következő

XNXX Mobile